เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา

มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน

อุทยานแห่งชาติปางสีดา อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียด

ชมขบวนหุ่นผีเสื้อที่สวยงามของแต่ละตำบล
นำชมผีเสื้อหลากหลายชนิดหลายสายพันธ์มากกว่า 400 ชนิด
การแสดงสินค้า OTOP ของชุมชน
การแสดงศิลปะ ดนตรี และกีฬา
การนำชมแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

`อุทยานแห่งชาติปางสีดา โทรศัพท์ 0 3724 6100 ททท. สำนักงานนครนายก โทรศัพท์ 0 3731 2282`


Top