`มหัศจรรย์หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ (มหกรรมตกปลาทราย) `

มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน

ทะเลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด

สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงขนอม ชมทัศนียภาพของโรงผลิตไฟฟ้าขนอมนับเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ชมความงามของบรรดาเกาะต่างๆ ที่ตั้งตระหง่านเรียงรายตัดกับสีน้ำทะเลเขียวมรกตระยิบระยับต้องแสงแดด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

`สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด โทรศัพท์ 081 958 7181 ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวขนอม โทรศัพท์ 084 361 7075 `


Top