งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย

24 มิถุนายน 2560 - 26 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

รายละเอียด

ขบวนแห่ขบวนผีตาโขน การประกวดหน้ากากผีตาโขน – การประกวดผีตาโขนน้อย การแสดงของชุมชนต่างๆ ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ การออกร้านของส่วนราชการ เอกชน การแสดงสินค้าพื้นเมือง การจำหน่ายสินค้า 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 0 4289 1266 เทศบาลตำบลด่านซ้าย โทรศัพท์ 0 4289 1231


Top