งานแข่งเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดชัยนาท

1 กรกฎาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

หน้าวัดพระยาตาก อำเภอเมือง และบริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

รายละเอียด

ชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การจัดพิธีแห่ถ้วยพระราชทานฯ ทางน้ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 0 5641 1234


Top