การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานประเพณีบุญบั้งไฟ

กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

`อ่างเก็บน้ำทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี `

รายละเอียด

การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

`องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0 5651 1297 ททท.สำนักงานอุทัยธานี โทรศัพท์ 0 5651 4651 - 2 `


Top