`ถนนสายวัฒนธรรมเมือง กะทู้ จังหวัดภูเก็ต`

9 กรกฎาคม 2561 - 9 กันยายน 2561

สถานที่จัดงาน

ถนนหน้าเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียด

งานย้อนอดีตเมืองกะทู้ จัดขึ้นเพื่อเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองภูเก็ตในสมัยอดีต ซึ่งมีการจัดนิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และการแสดงดนตรีพื้นบ้านและอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองกะทู้ โทรศัพท์ 0 7632 1500


Top