มหกรรมผ้าไทย เทิดไท้ราชินี

สิงหาคม 2560

สถานที่จัดงาน

กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

การจัดนิทรรศการผ้าไหมไทยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย การจัดแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านผ้าไหมไทย และการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 3496 - 8


Top