มหกรรมแฟชั่นผ้าไทยแห่งอาเซียน

สิงหาคม 2560

สถานที่จัดงาน

กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยและผ้าไหมจากนางแบบมืออาชีพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 3496 - 8


Top