นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม

พฤศจิกายน 542

สถานที่จัดงาน

นครศรีธรรมราช

รายละเอียด

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แคมเปญ “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม” จากการนำของ นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนปัจจุบัน คือแนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น และการมอบประสบการณ์ที่ “ดีกว่าเดิม” ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยสร้างการรับรู้ถึงความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่กระจายอยู่ในหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยศักยภาพและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดให้มีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพื่อสร้างโอกาสการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ พร้อมนำเสนอเนื้อหาสาระที่เจาะลึก ตรงประเด็นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

แคมเปญ“นครศรีดี๊ดี นรศรีดีกว่าเดิม” นำเสนอภาพลักษณ์การสื่อสาร (Key Visual) ภายใต้แนวคิด “ดีกว่าเดิม” เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ๖ หมวดหมู่คือ

          นครแห่งอารยธรรมดี (Awesome Civilization) นำเสนอความโดดเด่นด้านอารยธรรมเก่าแก่ สถาปัตยกรรมที่สวยงามของศาสนสถาน การสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลสุดยิ่งใหญ่ในชีวิต ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครฯ ว่าที่มรดกโลก ศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนทั่วไป, หรือเอกลักษณ์ประเพณีที่สืบสานมาอย่างยาวนาน เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ, บุญสารทเดือนสิบ

          นครหัตถศิลป์ (Awesome Handicraft) เมืองแห่งงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่สมัยโบราณ อาทิ เครื่องถมเงิน - ทอง, ผ้ายกเมืองนคร, จักสานย่านลิเภา โดยช่างฝีมือที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมแต่ประยุกต์ให้มีความงดงามร่วมสมัย

           นคร…ธรรมชาติดี๊ดี (Awesome Green) นครที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติสุดมหัศจรรย์ อาทิ น้ำตกกรุงชิง ป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ชมทะเลหมอกบนยอดภูที่สูงที่สุดของภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีความงดงามของท้องทะเล หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ความมหัศจรรย์ของผาหินพับผ้า หรือ ทัศนียภาพดุจภาพวาดของหาดหินงาม อำเภอสิชล

 

นคร...แห่งวิถีชีวิต (Awesome Lifestyle) สัมผัสความงดงามของวิถีชีวิตที่ ชุมชนบ้านแหลม  อำเภอท่าศาลา หมู่บ้านริมทะเล ผู้คนใช้ชีวิตอย่างสงบเรียบง่าย มีอาชีพอยู่กับธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถสนุกกับกิจกรรมมากมาย อาทิ ชมการทำกรงนกหัวจุก การทอลาน ทำสปาโคลนในทะเล

นคร...แห่งการเรียนรู้ (Awesome Knowledge) ชมทัศนียภาพ วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำปากพนัง เยี่ยมชมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จทรงงาน ณ อำเภอปากพนัง ภายในยังจัดนิทรรศการแสดงวิวัฒนาการของพื้นที่ปากพนัง

นคร...ของฝาก อาหารหรอยดี (Awesome Taste) อร่อยไปกับขนมจีนเส้นสดจัดมาในถาดสำรับน้ำยาให้เลือกแบบหลากหลาย เมนูเด็ดที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนไม่ควรพลาดที่จะลิ้มลอง และเลือกช้อปของฝากขึ้นชื่อหลากหลาย อาทิ ผ้ามัดย้อม, ยกเมืองนคร, ส้มโอทับทิมสยาม ฯลฯ

ทั้งนี้แคมเปญ “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม” คาดหวังที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวได้รับจากการเดินทางมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สัมผัสนครศรี รู้จักเมืองดี๊ดี ที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ในปี 2560 ร้อยละ 10 และสามารถสร้างภาพลักษณ์อันดีให้จังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะ เป็นเมืองท่องเที่ยวสมัยใหม่ มีศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจยิ่งขึ้น  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) 1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2250 5500 ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672


Top