เชิญร่วมงานตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคลเมืองบนทราวดี บ้านโคกไม้เดน

8 กรกฎาคม 2560 - 8 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

รายละเอียด

ททท. สำนักงานนครสวรรค์ เชิญร่วมงานตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคลเมืองบนทราวดี บ้านโคกไม้เดน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

เมืองโบราณโคกไม้เดนหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเมืองบนโคกไม้เดนน่าจะเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่า “เมืองบน” ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-16 (พ.ศ. 1000-1500) โดยมีลักษณะเป็นรูปรีคล้ายหอยสังข์ ขนาดยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 600 เมตร คล้ายเมืองกำแพงนครปฐม เมืองเสมาจังหวัดนครราชสีมา และเมืองพญาแร่จังหวัดชลบุรี เมืองโบราณเมืองบนแห่งนี้มีคูน้ำ-คันดินล้อมรอบ 3 ชั้น สภาพในปัจจุบันนั้น คูเมืองและกำแพงเมืองชั้นนอกบางส่วนถูกถนนสายเอเชียตัดผ่านทับไปบางตอน และบริเวณนอกเมือง ทางด้านทิศตะวันออกยังพบกลุ่มโบราณสถานซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานของพระสถูปเจดีย์ และบนยอดเขาต่างๆ ที่สำรวจแล้วมีจำนวนถึง 16 แห่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในบริเวณนี้ รวมทั้งยัง ยังมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆ อาทิเช่น รูปปั้นช้าง พญาฉัททันต์ อายุกว่า 1,000 ปี รูปปั้นต่างๆ ได้ถูกนำออกแสดงที่ต่างประเทศโดยนักโบราณคดีชาวอเมริกันและออสเตรเลีย ที่เรียกกันว่า ศิลปะโบราณจากบ้านโคกไม้เดน

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคล ถือเป็นงานประเพณีตักบาตรด้วยเทียนโพธิ์แห่งเดียวในประเทศไทยในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 โดยวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ในช่วงบ่ายตั้งขบวนอย่างสวยงามและเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และตักบาตรเทียนที่พิมพ์เป็นรูปใบโพธิ์ ซึ่งมีพระสงฆ์จำนวน 89 รูปเดินถือบาตรรับเทียนจากชาวบ้านที่ยืนเรียงแถวมาใส่บาตรกันอย่างคับคั่ง จุดเริ่มแถวจากตีนบันไดเขาไหว้พระ ขึ้นไปบนเขาบนความสูงบันได 199 ขั้น เมื่อการใส่บาตรเสร็จสิ้นก็เริ่มทำการหล่อเทียน จำนวน 9 ต้น (พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป)เพื่อทำเป็นเทียน  จำนำพรรษา ช่วงบ่ายจัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขาไม้เดน พิธีเปิดงานการแสดง แสง สี เสียง 

ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ชมการประกวดขบวนรถตกแต่งเทียนพรรษาของชุมชน การแสดงพื้นบ้านของอำเภอพยุหะคีรี (จำนวน 6 ชุด) ชมพิธีทำบุญเช้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขาไม้เดน และนั่งรถรางชมเมืองบนโคกไม้เดน ชม/เลือกซื้อสินค้า อาหารอร่อย ของดีอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ได้ตลอดทั้งงาน 

ในปีนี้ทางสภาองค์กรชุมชนตำบลม่วงหัก สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เทศบาลท่าน้ำอ้อย โรงเรียนเขาไม้เดน และชุมชน จัดประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคล เมืองบนทวาราวดี ณ  โบราณสถานเมืองบน บ้านโคกไม้เดน ตำบลท่าน้ำ อ้อย อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์และ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำอ้อย โทร 056-267-427 สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวนครสวรรค์และพิจิตร ได้ที่ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ โทร. 056 221 811-2 E-mail : tatsawan@tat.or.th www.tourismnakhonsawan.org FanPage Facebook : TAT Nakhonsawan.Phichit Add Line ID:@tatsawanphichit IG:tatsawanpichit twitter:TATsawanpichit


Top