ททท. สำนักงานนครสวรรค์ เชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสดอกกระเจียว (ยักษ์)

21 กรกฎาคม 2560 - 22 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

บ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

รายละเอียด

ททท. สำนักงานนครสวรรค์ เชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสดอกกระเจียว (ยักษ์)
บ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ ชุมชนบ้านเขาโล้น อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กำหนดเปิดเทศกาลท่องเที่ยวชมดอกกระเจียวบ้านเขาโล้น อ.ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร ในช่วงหน้าฝนหรือ Green Season ต่อเนื่องไปยังฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกายน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน 

จังหวัดพิจิตร ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น บึงสีไฟ บึงหัวดงสามัคคี รวมทั้งทุ่งดอกกระเจียว ในป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนมากยิ่งขึ้น สำหรับดอกกระเจียวบ้านเขาโล้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ในหมู่ที่ 6 บ้านเขาโล้น อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ต้นกระเจียวมีดอกขนาดใหญ่สีชมพู สลับขาว ขนาดกลีบดอกสูงประมาณ 20 เซนติเมตร กระจายปกคลุมพื้นที่ป่าเขาโล้น เขาชะอม และเขาตะพานนาก จะบานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึง เดือนกันยายน ของทุกปี

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ซึ่งรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร กล่าวว่าในปีนี้ ทางอำเภอทับคล้อ และชุมชนบ้านเขาโล้นโดยการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวชมดอกกระเจียว บ้านเขาโล้น อย่างเต็มที่ทั้งการเตรียมพื้นที่ การจัดทำเส้นทางเดินชมดอกกระเจียว ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว เช่น น้ำผึ้งป่า เครื่องจักสาน และยังมียุวอาสาสมัครนำนักท่องเที่ยวชมดอกกระเจียว ไว้อย่างพร้อมเพรียง โดยในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดเทศกาลชมดอกกระเจียว (ยักษ์) บ้านเขาโล้นในวันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ฝายชะลอน้ำ พร้อมการแถลงข่าวเปิดเทศกาลชมดอกกระเจียวบ้านเขาโล้น อย่างเป็นทางการ และจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน โดยชุมชนบ้านเขาโล้นจะจัดยุวอาสาสมัครนำนักท่องเที่ยวเข้าชมดอกกระเจียวเป็นหมู่คณะประมาณ 10-20 คน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่ยังมีความสมบูรณ์ และข้อมูลเกี่ยวกับดอกกระเจียว และ พืชชนิดอื่นๆ เช่น ดอกกระทือ ดอกไม้ป่า พืชสมุนไพรที่อยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้

ดอกกระเจียว เป็นชื่อเรียกของดอกต้นกระเจียว เป็นพืชดั้งเดิมของไทยขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ในแถบภาคเหนือ และอีสาน รวมทั้งประเทศใกล้เคียง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Curcuma aeruqinosa Roxb มีชื่อท้องถิ่น เช่น ดอกกระเจียว กระเจียวแดง ดอกอีเจียว ต้นดอกกระเจียวมีลำต้นอยู่ใต้ดินที่เรียกว่าเหง้าหรือหัว รูปร่างกลมแตกแขนงเป็นแง่งคล้ายหัวขิง ใบลักษณะเป็นกาบเป็นใบเดี่ยว สีเขียว ส่วนดอกโอบเป็นช่อแทงออกใจกลางของลำต้น ดอกและก้านมักมีสีขาวม่วงและแดง ตัวดอกมักมีหลายสีผสมกัน เช่น แดง ชมพู ขาว ม่วง และเหลือง ดอกเรียงซ้อนกันขึ้นสูงเป็นรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 10-18 เซนติเมตร ลักษณะเป็นหลอด บานอย่างสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชม เฉพาะในช่วงหน้าฝน นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามและจองยุวอาสาสมัครนำชม ได้ที่ประธานป่าชุมชนบ้านเขาโล้น โทร 061-7949692, 089-2205700, 087-2024613 

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการเตรียมพร้อมในการเปิดเทศกาลชมดอกกระเจียวบานที่บ้านเขาโล้น นับเป็นการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างแท้จริงถือเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนได้โดยตรง และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป และอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติเดินทางมาท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามทุ่งดอกกระเจียวแห่งนี้ พร้อมทั้งเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตร เช่น สักการะพระนอนพุทธไสยาสน์ ที่วัดสุขุมาราม อ.บางมูลนาก, วัดเขารูปช้าง อ.ตะพานหิน, นมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง, ชมพระอาทิตย์ตกดินที่บึงสีไฟ ชมอุทยานเมืองเก่าพิจิตร ในเขตอำเภอเมือง, ชมความสวยงามวัดโพธิ์ประทับช้าง และ เดินทางต่อไป อำเภอโพทะเล นมัสการและขอพรหลวงพ่อเงินที่วัดบางคลาน ต่อไป    

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวนครสวรรค์และพิจิตร ได้ที่ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ โทร. 056 221 811-2 โทรสาร. 056 221 810 E-mail: tatsawan@tat.or.th www.tourismnakhonsawan.org FanPage Facebook : TAT Nakhonsawan.Phichit AddLine ID:@tatsawanphichit IG:tatsawanpichit twitter:TATsawanpichit


Top