ททท.เชิญชมศิลปะเทียนเสริมภาพวิถีไทยในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี

8 กรกฎาคม 2560 - 10 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2560 จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ ถนนรอบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

บ่ายวันนี้ (2 กรกฎาคม 2560) นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกันแถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีและงานเทศกาลศิลปะเมืองอุบล พร้อมเปิดนิทรรศการภาพถ่ายและประติมากรรมเทียนร่วมสมัย  ณ ชั้น 5  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

นายนพดล ภาคพรต กล่าวว่า  ททท. ได้กำหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2560 โดยการนำเสนอคือ “วิถีไทย” อันเป็นจุดแข็งและจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ อีกทั้ง ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นไทยแท้ ดั้งเดิม โดยต่อยอดนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับวิถีไทยแต่ลงลึกมากขึ้น โดยกำหนดเป็นการส่งเสริมการตลาด “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง”  ให้นักท่องเที่ยวได้ ซึมซับวิถีท้องถิ่นในหลายๆ ด้าน อาทิ  ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เปิดมุมมองการท่องเที่ยวแบบได้เรียนรู้ หวงแหนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับสิ่งสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อไป  และเนื่องในวันเข้าพรรษานี้ ททท. ได้เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านงานศิลป์ โดยใช้ชื่อว่า “งานเทศกาลศิลปะเทียนเมืองอุบล” ในวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี เพื่อเสริมให้งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี      ปี 2560 มีกิจกรรมในแบบเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งและให้ผู้ร่วมงานได้ชมงานศิลปะไปพร้อมๆ กับร่วมงานประเพณี

 ทั้งนี้ งานเทศกาลศิลปะเทียนเมืองอุบล ประกอบด้วย  การแสดงผลงานแกะสลักเทียน ในหัวข้อ “เทียนธรรม แดนศรัทธา” ภายใต้แนวคิด ทศชาติชาดก ผลงานจากประติมากรรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นต้น  กิจกรรม “ชวนทำเทียน” งานศิลปะสร้างสรรค์แนว DIY ที่สร้างประสบการณ์พร้อมเรียนรู้  กิจกรรม “เวียนชมธรรม” เป็นกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน ปีละครั้งกับการเปิดให้เข้าชมขั้นตอนการสร้างและตกแต่งเทียนพรรษาตามคุ้มวัดต่างๆ ของเมืองอุบลอย่างใกล้ชิด โดย เปิดให้ชมวันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2560 และกิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือการแสดงแสงแห่งจินตนาการ “Imagination Light” ชุด “พระมหาชนก” เป็นการแสดงหุ่นละครเล็กประกอบแสงและเสียงเพลง ความยาว 20 นาที เปิดให้ชมฟรี วันละ 1 รอบ เวลา 19.00 น.

นายนพดล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากเทศกาลศิลปะเทียนเมืองอุบล ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี แล้ว ททท. ได้จัดนิทรรศการภาพถ่าย “เทียนธรรม แดนศรัทธา และ ประติมากรรม” เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะในช่วงงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  นอกจากภาพถ่ายเมืองอุบลราชธานีแล้ว ยังมีประติมากรรมร่วมสมัย ผลงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประติมากรรมที่ใช้เทียนเป็นองค์ประกอบ สะท้อนมุมมองของศิลปินรุ่นใหม่ต่อเรื่องราวของ “คติธรรม” โดยมีประติมากร 8 คน ร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ นางสาวกัญณัฐ  วีระชีพสุข ผลงาน “เมื่อตื่น” นางสาวกิตติยา  จิรวรรณวาสนา ผลงาน “หยุด” นางสาวญาดา กาญจนธนเศรษฐ ผลงาน “เมตตาต่อชีวิต” นายธนวันต์  เพิ่มฤทธิ์ ผลงาน “ชำระล้างมาร” นางสาวธีราพร  ชาติหวาน ผลงาน “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง” นายพันธ์ศักดิ์  ธุรันตะวิริยะ ผลงาน “รูปธรรมขันธ์” นายณัฐนพล  สร้อยเซียน ผลงาน “พุทธบารมี” และ ผศ. ธนดล ดีรุจิเจริญ ผลงาน “ภาพสะท้อนแห่งจิตตน”  ซึ่งจัดแสดงในวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2560  ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2560 จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ ถนนรอบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย


Top