งานย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก “ตักบาตรดอกเข้าพรรษา”อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประจำ2560

7 กรกฎาคม 2560 - 9 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐

รายละเอียด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมงานประเพณี     ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี  ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระพุทธบาท              ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐาน “รอยพระพุทธบาท” อันศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบูชา และมีความเชื่อในคติชาวลังกาว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับ      รอยพระพุทธบาทไว้ ๕ แห่ง โดยรอยพระพุทธบาท ๑ ใน ๕ แห่ง นั้นคือ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารแห่งนี้   ซึ่งถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของประเทศไทย ประเพณีตักบาตร      ดอกเข้าพรรษาจึงได้จัดสืบทอดกันมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจนถึงปัจจุบัน
 
นายอิสสระพงษ์  แทนศิริ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น (อำเภอพระพุทธบาท) ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา     ตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรม เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก และเก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ นอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่กับการถวายดอกเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ยังได้ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพยุหยาตรา ขบวนรถบุปผชาติ และที่ขาดเสียมิได้คือ ความงดงามของ “ดอกเข้าพรรษา” ที่บานสะพรั่งทั่วทั้งวัดพระพุทธบาท ตั้งแต่เช้าตรู่ จนกระทั่งตะวันลับขอบฟ้าหลังมณฑปพระพุทธบาทแลลับทิวเขาสุวรรณบรรพตไป
 
  
หลังจากที่พระภิกษุสงฆ์เดินรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนแล้ว จะนำดอกเข้าพรรษาไปสักการะรอยพระพุทธบาท ซึ่งเชื่อกันว่าจะส่งผลบุญให้ผู้ทำบุญตักบาตรได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ “ดอกเข้าพรรษา”        หนึ่งปี  จะออกดอกเพียงครั้งเดียว เฉพาะในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาเท่านั้น  เมื่อถึงวันเข้าพรรษา คือวันแรม       ๑ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี ชาวอำเภอพระพุทธบาทจะพากันไปเก็บดอกเข้าพรรษาตามไหล่เขาโพธิลังกาหรือเขาสุวรรณบรรพต เทือกเขาวง และเขาพุ ในเขตอำเภอพระพุทธบาท นำดอกเข้าพรรษามาจัดรวมกับธูปเทียนเพื่อตักบาตรถวายพระ และในระหว่างที่ พระภิกษุสงฆ์เดินลงจากพระมณฑปนั้น พุทธศาสนิกชนจะนำเอาน้ำสะอาดมาล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งถือว่าน้ำที่ได้ชำระล้างเท้าให้พระภิกษุสงฆ์นั้นเสมือนหนึ่งได้ชำระบาปของตนด้วย ซึ่งที่จังหวัดสระบุรีนี้ได้จัดพิธี  ตักบาตร ดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมประเพณีครั้งนี้ได้โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน เช่น นิทรรศการดอกเข้าพรรษา การแสดง ของดี ของเด่น แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี (บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ) ขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน และขบวนการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นอื่นๆ อีกมากมาย
 
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานในช่วงเวลาดังกล่าว ยังสามารถแวะเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานได้ ดังนี้ ชม “บ่อพรานล้างเนื้อ” บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่พรานบุญผู้พบรอยพระพุทธบาทเป็นผู้นำเนื้อมาล้างที่บ่อแห่งนี้, เยี่ยมชม “ถ้ำนารายณ์ หรือ ถ้ำเขาวง” ศาสนสถานที่เก่าแก่ยาวนาน ชมหินงอกหินย้อย ปรากฏจารึกอักษรมอญโบรารณ (ปัลลวะ) ภายในถ้ำเย็นสบาย และถ้ำแห่งนี้ได้เคยเป็นที่บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่สมัยอนุราธปุระเมื่อกว่า ๑,๒๐๐ ปีมาแล้ว ก่อนกลับแวะซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชน         ณ ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค เป็นต้น
 
​ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนเที่ยว งานย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียว    ในโลก “ตักบาตรดอกเข้าพรรษา” ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท โทร. ๐ ๓๖๒๖ ๗๑๑๑ หรือ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖ – ๗ ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. www.เที่ยวภาคกลาง.com หรือ Facebook: Tat Ayutthaya


Top