แรลลี่เรือยางร้อยใจรักษ์สายน้ำเพชร

13 สิงหาคม 2561 - 13 สิงหาคม 2561

สถานที่จัดงาน

ณ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด

สำหรับการล่องเรือยาง ร้อยใจรักษ์พิทักษ์สายน้ำเพชรนั้น เป็นกิจกรรมแรลลี่ล่องเรือยางเก็บขยะในแม่น้ำเพชรบุรีที่อำเภอแก่งกระจาน ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร โดยจะมีการนับคะแนนจากจำนวนขยะ ที่เรือแต่ละลำเก็บได้ จึงเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและได้กุศล เนื่องจากผู้จัดจะนำเงินรายได้ส่วนหนึ่ง มอบเป็นทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียน ที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสในอำเภอท่ายาง แก่งกระจาน และหนองหญ้าปล้อง นอกจากนี้ ยังจะได้ร่วมกันปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีอีกด้วย 
     โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าว จะจัดขึ้นที่ลานริมน้ำ เพชรวารินทร์รีสอร์ท อำเภอท่ายาง และลงเรือยางที่ท่าน้ำรักแรกพบรีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 – 14.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 รับจำนวนจำกัด 40 ลำ เท่านั้น (เรือยางนั่งได้ลำละ 6 – 8 คน) ค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาท รวมค่าล่องเรือยาง พันธุ์ปลา อาหารกลางวัน และอาจจะได้รับของรางวัลติดมือกลับบ้านอีกด้วย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเพชรบุรี โทรศัพท์ 032 471005 – 6 อีเมล์ tatphet@tat.or.th


Top