International Yoga Festival 2017 Khon Kaen (โยคะนานาชาติ ขอนแก่น)

30 กรกฎาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ กลุ่มโยคะขอนแก่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดและบริษัทขอนแก่นไมซ์แมเนจเมนท์ จำกัด (KKMM)  มีแนวคิดที่ต้องการให้การฝึกโยคะเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยที่จังหวัดขอนแก่นต้องได้ประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว มีการประสานความร่วมมือกัน โดยการจัดโครงการ International Yoga Festival 2017, Khon Kaen (โยคะนานาชาติ 2017 ขอนแก่น) Theme: Yoga lifestyle for ultimate bliss in Khon Kaen (โยคะ สุขะ ณ ขอนแก่น)   เพื่อให้กิจกรรมการฝึกโยคะในจังหวัดขอนแก่นเป็นที่รู้จักในวงกว้าง อันเป็นการสนองนโยบายการเป็น MICE City ของจังหวัดขอนแก่นอีกทางหนึ่งด้วยด้วยโดยจะจัด ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 7.00-19.00 น. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โครงการครั้งนี้ได้เชิญกูรูด้านโยคะจากต่างประเทศและในประเทศทั้งหมด 8 ท่าน  คือ 1. Mr. Gandhar Mandlik (กูรูโยคะชื่อดังจากประเทศอินเดีย) 2. คุณยุทธนา พลเจริญ (ครูจิมมี่โยคะคนดังแห่งวงการโยคะ) 3. คุณจิรศักดิ์ สรีพันธุ์เดช (ครูศักดิ์) 4. Mr. Rahul S.Autade จากประเทศอินเดีย 5. Ms. Kate Mandlik จากประเทศอินเดีย 6. Mr.Micha Chan Tai Wing จากประเทศฮ่องกง 7. คุณชมปรียา โพธิ์วงศ์ (ครูออย) 8. คุณอิชยา ยุทธชัย (ครูทราย)


Top