Buriram International Family Duathlon 2017

12 สิงหาคม 2560 - 13 สิงหาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

รายละเอียด

การแข่งขันทวิกีฬา Buriram International Family Duathlon 2017 ที่งานนี้เปิดรับสมัครนักกีฬาทั้งแบบประเภทเดี่ยว และทีม รวมถึงวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

https://goo.gl/Txi9eF


Top