โปงลางเฟสติวัล 2560 สุดสะแนนแดนอีสาน จ.อุบลราชธานี

15 พฤศจิกายน 2560 - 19 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

บริเวณ ลานร้อยพันธุ์บัว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

รายละเอียด

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี และหน่วยงานราชการในจังหวัด จัดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน “โปงลางเฟสติวัล 2560” สุดสะแนนแดนอีสาน ครั้งที่ 3  ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ลูกทุ่งซิงกิ้งคอนเทสต์” เฟ้นหาดาวรุ่ง ลูกทุ่งเสียงใส ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 50,000 บาท เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีของภาคอีสาน อันจะช่วยสืบทอดและถ่ายทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป
ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันโปงลางคอนเทสต์ และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00-21.00 น. บริเวณ ลานร้อยพันธุ์บัว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี


Top