บุญปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนคร

1 มกราคม 2561 - 1 มกราคม 2561

สถานที่จัดงาน

วัดพระมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายละเอียด

บุญปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนคร
วัดพระมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

วันขึ้นปีใหม่ อากาศเย็นพุทธศาสนิกชน ร่วมใจกันทำขนมร้อน ๆ พร้อมก่อกองไฟให้ความอบอุ่น ถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์โดยเริ่มทำขนมที่ลานวัด ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถวายพระเวลา 06.00 ทำบุญตักบาตร

ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 6515-6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 6515-6


Top