“มหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย 2561”

17 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561

สถานที่จัดงาน

เส้นทาง : นครพนม - มุกดาหาร - สกลนคร

รายละเอียด

สุดยอดการแข่งขัน กับเส้นทางในฝันของนักปั่นน่องเหล็ก
ในรายการ “มหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย 2561”

วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2561
เส้นทาง : นครพนม - มุกดาหาร - สกลนคร

สเตจที่ 1 : เส้นทาง จังหวัดนครพนม - จังหวัดมุกดาหาร

ระยะทาง 127 กม.
(เริ่มต้น ลานพญาศรีสัตตนาคราช ไปจบที่ หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร)
Highlight  คือ ชิงการเป็น King of Khong (KOK) การแข่งขันจักรยานทางเรียบเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง


สเตจที่ 2 : เส้นทาง จังหวัดมุกดาหาร - จังหวัดสกลนคร


ระยะทาง 150 กิโลเมตร
(เริ่มต้น หอแก้วมุกดาหาร ผ่านอุทยานแห่งชาติภูผายล ขึ้นไปจบที่ อุทยานแห่งชาติภูพาน แล้วลงมาพักที่ โรงแรมในจังหวัดสกลนคร)
Highlight  คือ ชิงการเป็น King of Mountain (KOM) การปั่นขึ้นโค้งภูผายล และโค้งปิ้งงู


สเตจที่ 3 : เส้นทาง ประตูเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร - ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม

ประตูเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร - ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ระยะทาง 95 กิโลเมตร
 (จุดเริ่มต้น) ประตูเมืองสกลนคร - ลานพญาศรีสัตตนาคราช (เส้นชัย)
Highlight  คือ ชิงการเป็นจ้าวแห่งความเร็ว King of Sprint (KOS) ระยะทาง 95 กิโลเมตร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
www.tourismthailand.org/thaifest
facebook Fanpage : The Great Mekong Bike Ride
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร.0 2250 5500 ต่อ 3470 - 73
TAT Contact Center โทร. 1672

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร.0 2250 5500 ต่อ 3470 - 73

 


Top