งาน Fruit Food Fest

18 พฤษภาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561

สถานที่จัดงาน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

กิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ การผสมผสาน อาหารในแนวแปลกใหม่ ผ่านวัตถุดิบ และวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม บุฟเฟ่ผลไม้ อาทิ ทุเรียน, มังคุด ที่เป็นของขึ้นชื่อจังหวัดในภาคตะวันออก เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย


Top