งานเทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบล

1 กรกฎาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

สถานที่จัดงาน

จ.อุบลราชธานี

รายละเอียด

เปิดให้เข้าชมขั้นตอนการสร้างและตกแต่งเทียนพรรษาตามคุ้มวัดต่างๆ  ต้นเทียนที่งดงามด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูช่างเทียนที่สั่งสมประสบการณ์และความรู้ที่ได้ถ่ายทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานอุบลราชธานี โทร 0 4524 3770 , 0 4525 0714 เว็บไซต์http://www.tourismthailand.org/ubonratchathani 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.tourismthailand.org/thaifest


Top