เทศกาลตรุษจีนชัยภูมิ

16 กุมภาพันธ์ 2561 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน

บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และบริเวณถนนหฤทัย อำเภอเมืองชัยภูมิ

รายละเอียด

การแสดงเชิดมังกร, เชิดสิงโต  การแสดงศิลปะและตกแต่งสถานที่ในแบบวัฒนธรรมจีน  การประดับไฟประดับโคม  และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โทร. 0 4481 1657


Top