เทศกาลตรุษจีนนครตรัง

16 กุมภาพันธ์ 2561 - 18 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

รายละเอียด

การจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมา จารีตประเพณีของเทศกาลตรุษจีนและการเขียนคำอวยพรอักษรจีนในงานเทศกาลตรุษจีนการสาธิตการทำขนมมงคลเพื่อเป็นการมอบสิ่งอันเป็นมงคลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การแสดงบนเวทีและการแสดงความสามารถของเด็ก เยาวชนและประชาชนพิธีเปิดนิทรรศการเทศกาลตรุษจีนการจัดซุ้มถ่ายภาพเทศกาลตรุษจีน และซุ้มประชาสัมพันธ์งานเทศกาลตรุษจีนนครตรัง การประดับโคมไฟ ตกแต่งสถานที่บริเวณงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่ ททท. สำนักงานตรัง โทร 075- 215-867


Top