งานขึ้นเขาห่มพระตามรอยพ่อ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพร

8 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560

สถานที่จัดงาน

บริเวณศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดโดยมีกิจกรรมลงนามบนผืนผ้าเหลืองเริ่มตั้งแต่ 8 ธันวาคม 25591 มกราคม 2560 


และในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ช่วงเวลา 22.0024.00 น. มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ บริเวณศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

และเช้าวันที่ 1 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.3011.00 น.   พิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าและกิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงตันไม้ของพ่อ  และเพลงรูปที่มีทุกบ้าน     


ณ บริเวณทางขึ้นเขาช่องกระจกในช่วงเวลา 08.0009.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2560 ส่วนเทศบาล  เมืองประจวบคีรีขันธ์ได้เชิญร้านค้าในท้องถิ่นร่วมกันจำหน่ายของที่ระลึกของกินของฝากในราคาถูก  และจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ เช่น ข้าว พืชผัก ผลไม้ จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอต่างๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนไฮไลท์ของงานคือพิธีนำขบวนแห่ผ้าเหลืองที่ต้องผ่านบันได 396 ขึ้น     ขึ้นห่มพระเจดีย์บนเขาช่องกระจก  และการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาช่องกระจก 5 สิ่งที่สำคัญ  ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ,ที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลประทานพร,รอยพระบาทจำลอง,ต้นพระศรีมหาโพธิ์    จากพุทธคยา ที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูก    ไว้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2501 และสักการะองค์พระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บนยอดเขาช่องกระจก มียังจุดชมวิว และถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณยอดเขาช่องกระจกแบบพาโนรามา 360 องศา และเทศบาล      เมืองประจวบคีรีขันธ์    จัดเตรียมใบประกาศสำหรับ ผู้พิชิตเขาช่องกระจก 396 ขึ้น ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บไว้   เป็นที่ภาคภูมิใจในการขึ้นเขาช่องกระจก


 หลังจากขึ้นเขาช่องกระจกแล้วในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่   ตำบลคลองวาฬ ตำบลบ่อนอก และตำบลอ่าวน้อย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รวมทั้งยังมีอาหารทะเลราคาถูก สะอาด อร่อย ที่พักติดชายทะเลราคาประหยัดสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย  และชาวต่างชาติ ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีทะเลถึงสามอ่าวติดกันถือว่าเป็นอ่าวที่สวยที่สุด    ในประเทศไทยและมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความพร้อมในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีหลายรูปแบบ


Top