มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร

25 กุมภาพันธ์ 2561 - 1 มีนาคม 2561

สถานที่จัดงาน

สนามหน้าเมือง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561 โดยกำหนดแผนการจัดงานภายใต้แนวคิดพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของบรรพบุรุษชาวนครศรีธรรมราชที่สืบทอดมาช้านาน

โดยมีกิจกรรมภายในงานต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย 

กิจกรรมการกวนข้าวยาคู  
 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง / เวลา 15.00 น. ที่วัดบุญนารอบ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  / เวลา 17.00 น. ที่วัดศาลามีชัย และวัดท้าวโคตร 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช 

กิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา 
 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

กิจกรรมการผลิตผ้าพระบฏ 
 
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ในเวลา 19.00 น. 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีรับมอบและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทานและผ้าพระบฏของหน่วยงานต่าง ๆ 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 06.30 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนราชดำเนิน ด้านหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร / เวลา 14.00 – 17.00 น. พิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน และผ้าพระบฏจากอำเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ จากศาลาประดู่หก ไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร / เวลา 16.30 น. ประกอบพิธีถวายผ้าพระบฏ ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร / เวลา 18.00 น. พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีกิจกรรมระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. อีกมากมายเช่น
 
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 
กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศบาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 
การสาธิตการเขียนผ้าพระบฎและนิทรรศการผ้าพระบฎ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช มีการเขียนผ้าพระบฎถวายเป็นพระพุทธบูชาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ในแผ่นดินรัชกาลที่ 10 
กิจกรรมตลาดนัดโบราณ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และ การสาธิตการผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และทุกคืนจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ (หนังตะลุง, มโนราห์) แสดง ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชให้ชมฟรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร.0 7534 6515-6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7531 0057 ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 6515-6


Top