สิงห์ สงกรานต์เชียงใหม่ ไนท์รัน 2018

13 เมษายน 2561 - 13 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน

สวนสัตว์เชียงใหม่ เส้นทางวิ่ง ขึ้น-ลง ถนนศรีวิชัย ดอยสุเทพ (ปล่อยตัว 2 ทุ่ม)

รายละเอียด

สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ ไนท์รัน 2018
SINGHA SONGKRAN CHIANG MAI NIGHT RUN 2018
วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2561
จุดสตาร์ท : สวนสัตว์เชียงใหม่
เส้นทางวิ่ง ขึ้น-ลง ถนนศรีวิชัย ดอยสุเทพ (ปล่อยตัว 2 ทุ่ม)

DISTANCE
Half Marathon 21 Km. Start 8 PM.
Mini Marathon 10 Km. Run Start 8 PM.
Fun-Run 5 Km. Start 8 PM. (Non Competitive)

สมัครได้ที่ http://www.jogandjoy.com/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Jogandjoy/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมัครได้ที่ http://www.jogandjoy.com/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Jogandjoy/ รวบรวมข้อมูลโดย เพจ ชีวิตใหม่ : Activities Sports Event https://web.facebook.com/ChiVitMaiActivitiesSportsEvent/


Top