ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559

5 ธันวาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 542

สถานที่จัดงาน

สะพานภูมิพล 1

รายละเอียดโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีชื่อเสียง นักแสดง เข้าร่วมงาน อาทิ  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นายปัญญา  นิรันดร์กุล ผู้บริหารของ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์  นายปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ (บอย)  นายจรณ โสรัตน์  (ท็อป) นายศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ์)  นายเพ็ชรทาย วงษ์ คําเหลา (หม่ำ)   นายพงษ์ศักดิ    พงษ์สุวรรณ์ (เท่ง)   นายชูศักดิ์ เอี่ยมสุข (โหน่ง)   นายภานุพันธ์ ครุฑโต (พัน)   นายจารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม (โดม เดอะสตาร์)  นายกันต์ กันตถาวร (กันต์) เป็นต้น

 สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่  การทำบุญมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ 999 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชัยญาติการาม เป็นประธานในพิธีสงฆ์  ประชาชนร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุดและเพลงสรรเสริญพระบารมี  กิจกรรมเขียนโปสการ์ดและกล่าวคำปฏิญาณในการกระทำความดี  ในโอกาสนี้  ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  จะได้รับดินมหามงคล ดินของพ่อซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 19,999 ชุด ที่มาจากพิธีรวมดินมหามงคลทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ททท. อัญเชิญดินจากโครงการในพระราชดำริ และสถานที่ปฏิบัติพระราช            กรณียกิจที่สำคัญในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้ง 77 จังหวัด รวมทั้งดินมหามงคลจาก          วังสระปทุม ซึ่ง ททท. ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาที่พิธี                ณ สำนักงานควบคุมประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ กรมชลประธาน ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  นอกจากนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมงานยังได้รับเข็มเข็มกลัดที่ระลึกรูปเลข ๙ อีกด้วย
Top