จากดินของพ่อ สู่ดวงใจของคนไทย

5 ธันวาคม 2559 - 5 ธันวาคม 2559

สถานที่จัดงาน

สำนักงานควบคุมประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ กรมชลประธาน ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

รายละเอียด

นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า เนื่องด้วยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันดินโลก (World Soil Day) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงพระอัจฉริยภาพและแสดงพระปรีชาสามารถในการจัดการปัญหาเรื่องดินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก สำนักงาน ททท. ในประเทศ 40 แห่ง จึงได้รวบรวม ดินมหามงคลมาจากโครงการในพระราชดำริและสถานที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญในพื้นที่ 77 จังหวัด ซึ่งพระองค์ท่านเคยเสด็จและทรงงานอย่างหนักด้วยพระวิริยะอุตสาหะ อาทิ ดินจากสถานที่ทรงงานและสถานที่ประทับ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ดินจากต้นพิกุลทรงปลูก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ดินจากงานศึกษาพัฒนาปรับปรุงดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ดินจากอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว ดินจากบริเวณต้นโพธิ์คู่พระบารมี วัดหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำเป็นของที่ระลึกชื่อว่า จากดินของพ่อ สู่ดวงใจของคนไทย จำนวน 19,999 ชุด สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ร่วมสำนึกในพระมหา-กรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559ณ สะพานภูมิพล 1 เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทำให้คนไทยทุกหย่อมหญ้ากินดีอยู่ดี
 ทั้งนี้ งาน ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559มีกำหนดจัดขึ้น ในเวลา 05.00 08.00 น. โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ 999 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชัยญาติการาม เป็นประธานในพิธีสงฆ์ การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุดกิจกรรมเขียนคำปฏิญาณทำความดี ซึ่งผู้เข้าร่วมงาน 50,000 คนแรกจะได้รับเข็มกลัดที่ระลึกรูปเลข ๙ พร้อมมีการมอบของที่ระลึก จากดินของพ่อ สู่ดวงใจของคนไทย จำนวน 19,999 ชุด ภายในงานอีกด้วย
Top