เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

25 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

          การจัดงานครั้งนี้ มีผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า200 คน จาก 14 ประเทศ ได้แก่ โปแลนด์ ตุรกี กัมพูชา อินเดีย กรีซ บัลกาเรีย อิสราเอล ฟิลิปปินส์ อิตาลี อินโดนีเซีย บังกลาเทศ จีน และไทย คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10,000 คน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ และเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวและบูรณาการการทำงานร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย โดยกำหนดการจัดงานตามแนบ           นอกจากนี้ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ให้นักท่องเที่ยวสามารถ          เดินทางเข้าชมได้ตลอดช่วงงานเทศกาล ได้แก่

          • หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ชมวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้าง ซึ่งเลี้ยงเสมือนเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัว และพบกับความน่ารักและแสนรู้ของโขลงช้างกว่า 300 เชือก

          • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ชื่นชมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ ชาติพันธุ์โบราณคดี ประวัติศาสตร์เมืองแบบ 360 องศา ผ่านสื่อจำลองที่ทันสมัยที่สุดในอีสานใต้

          • หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง ชมศิลปะการถักทอเส้นไหม สลับซ้อนดิ้นทองผสมผสานลายราชสำนักโบราณอันอ่อนช้อย วิจิตรงดงาม ร่วมสัมผัสกระบวนการทอผ้าไหมอันน่าตื่นตา           ตื่นใจ พร้อมทั้งเรียนรู้ภูมิปัญญาการย้อมสีจากธรรมชาติของชาวสุรินทร์ ให้ติดแน่นทนนาน

          • วนอุทยานพนมสวาย สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง ได้แก่ พระพุทธสุรินทรมงคล,           รอยพระพุทธบาทจำลอง, อัฐิหลวงปู่ดุลย์ อตุโล, พระพุทธรูปองค์ดำ, อัฐิหลวงปู่สวน (พระครูพนม ศิลาคุณ), ปราสาทหินพนมสวาย, เจ้าแม่กวนอิม, เต่าหินศักดิ์สิทธิ์ และสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมร่วมเคาะระฆังศักดิ์สิทธิ์ 1,080 ใบเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

           • กลุ่มปราสาทตาเมือน กลุ่มโบราณสถานปราสาทหินสามหลังสามแบบ ในศาสนาฮินดูลัทธิ             ไศวนิกาย ที่เป็นจุดพักของนักเดินทางในครั้งอดีตตามแนวบริเวณชายแดนไทย กัมพูชา

          • ตลาดช่องจอม ตลาดสินค้าพื้นเมืองทั้งไทย กัมพูชา นับวันจะคึกคักขึ้นตลอดและเป็นด่านชายแดนที่สำคัญของ AEC จุดหนึ่ง

          • อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทหินทรายสีชมพู ที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่15-18 บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิท เพื่อใช้เป็นเทวสถานในศาสนาอินดูลัทธิไศวนิกาย ณ ปราสาทพนมรุ้งนี้จะเกิดปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์คือ ปรากฏการณ์พระอาทิตย์สาดส่องลอด 15 ช่องประตู โดยจะมีพระอาทิตย์เดือนเมษายนและเดือนกันยายน และเดือนเมษายนและพระอาทิตย์ตกเดือนมีนาคมและตุลาคม                          

          • ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยังไม่ชัดเจนนักเนื่องด้วยยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดแต่ด้วยลักษณะของศิลปะในตัวปราสาทเองบ่งชี้ว่าเป็นศิลปะแบบบาปวน ซึ่งมีอายุในราว พ.ศ. 1550-1625 และมีศิลปะขอมแบบคลังอายุในราว พ.ศ.1508-1555 ปะปนอยู่ด้วยความโดดเด่นของปราสาทแห่งนี้ คือ รูปปั้นพญานาคห้าเศียร ศีรษะเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับเหมือนพญานาคแห่งอื่นในกลุ่มปราสาทขอม และสระน้ำหักมุมประจำอยู่ทั้งสี่มุมในบริเวณปราสาท                                                         

สนามฟุตบอล ไอโมบาย สเตเดียม สนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานระดับโลกแห่งหนึ่งในประเทศไทย สามารถจุผู้ชมได้ถึง 32,600 คน ฟีฟ่าบันทึกว่าเป็นสนามที่ใชเวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลก คือ 256 วัน ในรอบ 1 ปี จะมีการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 แมตซ์

          • อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในอีสานใต้ ชมอุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมละพันธุ์ไม้หายาก เช่น ไม้ตามฤดูกาล (ดอกกระเจียว ดอกกุหลาบ ดอกไฮเดรนเยียร์)ไม้ดึกดำบรรพ์ไม้เขตร้อนและไม้เมืองหนาวและสัมผัสประสบการณ์ผจญภัยที่จำลองเอาสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมาเป็นฐานกิจกรรมสุดตื่นเต้น เช่น โรยตัวข้ามน้ำจากหอไอเฟล ปีนกำแพงเมืองจีน ไต่สะพานเชือกทาวเวอร์บริดฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 2039, 0 4452 1358 www.surin.go.th - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 1975 www.surinpao.org - ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 44 51 4447 - 8 โทรสาร. 0 4451 8530 - http://www.tourismthailand.org/surin หรือโทร. 1672 - e-mail: tatsurin@tat.or.th www.facebook.com/TATSurinOffice - www.เที่ยวอีสาน.com


Top