เทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2561

12 เมษายน 2561 - 15 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน

ณ มณฑป สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

เทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันที่ 12-15 เมษายน 2561

ณ มณฑป สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เป็นกิจกรรมการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ไปประดิษฐาน ณ มณฑป สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เคลื่อนขบวนแห่ไปตาม ถ.ราชินี/ถ.พระอาทิตย์

กิจกรรม
- สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์
- ทำบุญตักบาตร
- รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

สอบถามเพิ่มเติม
กองการท่องเที่ยวกรุงเทพ 0 2225 7612-4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองการท่องเที่ยวกรุงเทพ 0 2225 7612-4


Top