สงกรานต์กรุงเก่า ปี 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13 เมษายน 2561 - 15 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ บริเวณด้านหน้าอาคารเรือนไทย สำนักงาน ททท.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

กิจกรรมหลัก
- สรงน้ำพระพุทธรูป
  การละเล่นน้ำสงกรานต์กับช้างจากวังช้างอยุธยาแลเพนียด สนุกสนานกับรำวงย้อนยุค  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 6076-7


Top