หัวหินรำลึกมัจฉามหากุศล

28 เมษายน 2561 - 7 พฤษภาคม 2561

สถานที่จัดงาน

สวนหลวงราชินี (19 ไร่) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด

งานหัวหินรำลึกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส (28 เมษายน) และร่วมอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่เอกลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น และของดีเมืองหัวหิน ยกระดับการท่องเที่ยวของเมืองหัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปสู่ระดับโลก ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ขบวนแห่เทิดพระเกียรติ การประกวดสาวงามหัวหิน กิจกรรมลานวัฒนธรรม กิจกรรมรำวงย้อนยุค ลีลาศย้อนยุคโดยวงสุนทราภรณ์วงใหญ่ กิจกรรมรถไฟย้อนยุค เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามได้ที่ 0896697732


Top