ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2

5 พฤษภาคม 2561 - 6 พฤษภาคม 2561

สถานที่จัดงาน

ย่านตลาดเก่าท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รายละเอียด

ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 
วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561

ย่านตลาดเก่าท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

เพลิดเพลินบนถนนสายอาหาร จากตำนานของอร่อย เรียงร้องสู่วิถีวัฒนธรรม ย้อนความทรงจำ สู่ย่านตลาดเก่าท่าม่วง เดินเล่นชิล ๆ ล้างท้องชิมของอร่อย ร่วมแต่งตัวแบบไทยย้อนยุคมาเซลฟี่กับอาคารบ้านเรือนเก่า ๆ และมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ ภายในงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชมรมคนรัก(ษ์) ท่าม่วง โทรศัพท์ 081 684 4750, 085 702 8197, 085 828 8638


Top