งานบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) และการละเล่นผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว

30 เมษายน 2561 - 2 พฤษภาคม 2561

สถานที่จัดงาน

บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

รายละเอียด

เดิมทีบ้านนาซ่าว นับถือผีบรรพบุรุษ ผีปู่ย่า เป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆ กันมา ชาวบ้านจึงมักจัดทำพิธีกรรมไหว้ผีบรรพบุรุษ หรือเรียกว่า “เลี้ยงบ้าน”เพื่อแสดงความเคารพและตอบแทนบุญคุณที่ ผีเจ้าปู่ ให้ความคุ้มครองให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ทำมาหากินได้อุดมสมบูรณ์ โดยมีการละเล่นผีขนน้ำหรือแมงหน้างามด้วย  

“ผีขนน้ำ”หรือแมงหน้างาม ที่ชาวบ้านละเล่นกัน เกิดจากที่ชาวบ้านเชื่อว่า วัว ควาย ที่ตายไปแล้ว วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่รอบๆ หมู่บ้าน เมื่อชาวบ้านไปตักน้ำมาใช้ วิญญาณของสัตว์ทั้งสองจะตามเข้าหมู่บ้านมาด้วย ซึ่งพบแต่ขนและได้ยินเสียงกระดึงไม่เห็นตัว ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า ผีขนวัว ผีขนควาย ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า ผีขนน้ำ ส่วน “แมงหน้างาม”นั้น เพราะผีขนน้ำ เป็นที่โปรดปรานของเจ้าปู่จึงต้องมีการละเล่นแมงหน้างาม เพื่อให้เป็นที่พอใจของเจ้าปู่ แล้วฝนฟ้าจะตกตามฤดูกาล ชมขบวนแห่ผีขนน้ำ ขบวนฟ้อนรำของแต่
ละชุมชน, การละเล่นพื้นบ้าน การจุดบั้งไฟของแต่ละชุมชนใน  ต.นาซ่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว โทรศัพท์ 0 4285 5152


Top