งานของดีเมืองจันท์ วันผลไม้

19 พฤษภาคม 2561 - 27 พฤษภาคม 2561

สถานที่จัดงาน

บริเวณลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด

การออกบูธกินผลไม้ฟรี การออกร้านค้าจำหน่ายผลไม้จากชาวสวนจังหวัดจันทบุรี การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าโอทอป การประกวดธิดาชาวสวน-หนุ่มก้านยาว การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อบจ.จันทบุรี โทร. 039 319 999


Top