เทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง

1 มิถุนายน 2561 - 5 มิถุนายน 2561

สถานที่จัดงาน

ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จังหวัดระยอง

รายละเอียด

การออกร้านจำหน่ายผลไม้จากชาวสวนจังหวัดระยอง การประกวดผลไม้คุณภาพประเภทต่างๆ การออกบูทให้ความรู้ด้านการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมและศิลปินชื่อดังบนเวที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อบต. ตะพง จ.ระยอง โทร. 038 664 053


Top