ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา

28 พฤษภาคม 2561 - 28 พฤษภาคม 2561

สถานที่จัดงาน

ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

เดินขึ้นดอยเพื่อนนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5389 1500


Top