วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์

17 มิถุนายน 2561 - 17 มิถุนายน 2561

สถานที่จัดงาน

เรือจำลองจักรีนฤเบศร ตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายละเอียด

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 14 กม. และ Fun Run ระยะทาง 3.5 กม. ที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว  ในเดือน มิถุนายนของทุกปี จะเป็นเดือนที่น้ำทะเลลดลงในเวลาเช้า ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวสามารถวิ่งขามทะเลจากฝั่ง ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปสู่เกาะพิทักษ์ ซึ่งมีระยะทางห่างจากชายฝั่งประมาณ 800 เมตร ความลึกของน้ำทะเลประมาณ 80 ซม. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ว่าการ อำเภอหลังสวน โทรศัพท์ 0 7754 4530


Top