งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 มกราคม 2560 - 18 มกราคม 2560

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

รายละเอียด

- พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

- นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสถาบันพระมหากษัตริย์

- การแสดงมหรสพต่างๆ การแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมไทย พร้อมการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าจากชุมชน


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0 3451 1200 , 0 3451 2500


Top