เทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์

29 พฤษภาคม 2561 - 9 มิถุนายน 2561

สถานที่จัดงาน

สระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล และอาหารพื้นบ้าน อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ภายในงานจัดให้มีการออกร้านจำหน่าย อาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเล สินค้า OTOP ของชุมชน เป็นการกระจายรายได้ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา และเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารทะเล อาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รวมทั้งมีการประกวดนางสาวสมิหลา ซึ่งได้รับความสนใจจากสาวงามทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดเป็นอย่างมาก และยังมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงบนเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภาคจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ การแสดงดนตรีจากศิลปิน ดารา ที่มีชื่อเสียง การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลา และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ กิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหาร สาธิตการประกอบอาหาร มอเตอร์โชว์ และอื่น ๆ มากมาย พร้อมชมฟรีคอนเสิร์ต จากศิลปินดังมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลนครสงขลา โทรศัพท์ 0 7431 1387, 07431 1015


Top