งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดสุพรรณบุรี

18 มกราคม 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่จัดงาน

ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด

การแสดงแสง เสียง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  การประกวดธิดาดอนเจดีย์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ กิจกรรมการออกร้านธารากาชาด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0 3553 6030,0 3553 5789,0 3553 6189


Top