งานแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลออกพรรษาวัดบ้านถ้ำ

25 ตุลาคม 2561 - 25 ตุลาคม 2561

สถานที่จัดงาน

ลำน้ำแม่กลอง หน้าวัดบ้านถ้ำ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รายละเอียด

การแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี เพื่อสืบสานการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทางน้ำให้คงอยู่สืบไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อบต.เขาน้อย โทรศัพท์ 034 910225


Top