งานลอยกระทงกรุงเก่า

22 พฤศจิกายน 2561 - 22 พฤศจิกายน 2561

สถานที่จัดงาน

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

งานลอยกระทงกรุงเก่า

บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
กำหนดการจัดงาน : 22 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม
- กิจกรรมการประกวดกระทงดอกไม้สด
 - การประกวดนางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ
- การแสดงบนเวที
- กิจกรรมอาบน้ำเพ็ญ
- กิจกรรมถนนคนเดิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3524 6076-7 อีเมล tatyutya@tat.or.th


Top