อัศจรรย์วันเพ็ญ ประทีปลอยเด่นตามวิถีไทย เทิดไท้รัชกาลที่ 3

22 พฤศจิกายน 2561 - 22 พฤศจิกายน 2561

สถานที่จัดงาน

ริมแม่น้ำแควใหญ่ บ้านลิ้นช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

รายละเอียด

อัศจรรย์วันเพ็ญ ประทีปลอยเด่นตามวิถีไทย เทิดไท้รัชกาลที่ 3
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
สถานที่จัดงาน
ริมแม่น้ำแควใหญ่ บ้านลิ้นช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

กิจกรรม
ถนนคนเดิน จำหน่ายกระทง สินค้าชุมชน อาหารพื้นบ้าน งานฝีมือพื้นถิ่น ตั้งแต่ถนนทางลงสะพานสมเด็จพระสังฆราช จนถึงท่าเทียบแพ และ บนแพขนานยนต์ ทั้ง 11 หลัง ที่จอดเรียงเป็นรูปตัวยู ในลำน้ำแคว ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทย โฟล์คซอง และการแสดงละครเวที พระราชกรณียกิจล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 ที่มีต่อจังหวัดกาญจนบุรี ประวัติประเพณีลอยกระทง และวิถีชีวิตคนริมน้ำ ประกอบ แสง สี เสียง ซึ่งจะจัดขึ้นบนเวทีกลางน้ำ พร้อมกระทงยักษ์ ประดับไฟ สัญลักษณ์ของงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลปากแพรก โทร.034 511331-2


Top