งานเทศกาลไหมไทยที่โคราช

7 ธันวาคม 2561 - 15 ธันวาคม 2561

สถานที่จัดงาน

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาเมืองปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

 อ.ปักธงชัย เป็นอำเภอที่เป็นแหล่งผลิตผ้าไหม และผลิตผลจากรังไหมในภาคอีสาน ที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ลวดลาย คุณภาพของผ้าไหม ที่ถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของชาวปักธงชัย และสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศในปริมาณมาก

รัฐบาลให้ความสำคัญในการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ การสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจ และการยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร วิสาหกิจ และผู้ประกอบการ SME อย่างทั่วถึง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนโดย ประชารัฐ

ในงานมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมในราคาพิเศษ

การจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมผ้าไหม

การจำหน่ายผ้าไหมเทรนใหม่ๆ

ชมการแสดงดนตรี และคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย โทรศัพท์ 0 4445 2161, 0 4445 1658


Top