เทศกาลรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามจังหวัดอุบลราชธานี

31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

สถานที่จัดงาน

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชมและรับแสงอาทิตย์แรกของปี ก่อนใครในสยาม จากจุดที่เป็นตะวันออกสุดของประเทศ ณ จุดชมวิว อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และ ผาชะนะได ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลแรกของปี ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ผาชะนะได
พิธีต่อแสงตะวัน ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (พิธีกรรมตามประเพณีเก่าแก่) ทำบุญตักบาตรบนผาชะนะได ท่องเที่ยวเส้นทางพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในประเทศไทย ในวันขึ้นปีใหม่ และพิธีบวชต้นไม้ ณ ป่าดงนาทาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 3770 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม โทรศัพท์ 0 452 49780


Top