ถนนนั่งยองทองผาภูมิ

29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

สถานที่จัดงาน

บริเวณตลาดสดเทศบาล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

รายละเอียด

ถนนนั่งยองทองผาภูมิ
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
บริเวณตลาดสดเทศบาล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง, สินค้า OTOP, ของฝาก และอาหารพื้นบ้าน ในบรรยากาศการนั่งซื้อขายแบบย้อนยุค, ชมการแสดงพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง และพม่า, กิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ติดต่อสอบถาม
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ โทร. 034 599101

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ โทร. 034 599101


Top