งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัย

17 มกราคม 2562 - 19 มกราคม 2562

สถานที่จัดงาน

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียด

 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย สถานที่จัดงาน บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และโรงเรียนสุโขทัยพิทยาคม (เฉพาะการแสดงช้างศึก และศิลปะการต่อสู้) ลักษณะเด่นของกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ขบวนแห่สักการะของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชน การแสดงศิลปะพื้นบ้าน พิธีสวดสรภัญญะ การแสดงช้างศึกชุด อานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช การแสดงศิลปะการต่อสู้ ศิลปะกระบี่ กระบอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 0 5501 9611


Top