ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

27 มกราคม 2562 - 27 มกราคม 2562

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยจัดการแข่งขันครบทั้ง 4 ประเภท เหมือนเช่นทุกปี ได้แก่ ระยะมาราธอน 42.195 กม. ฮาล์ฟ 21.10 กม. มินิ 11.55 กม. และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กม. ปีนี้มีการจำกัดจำนวนนักวิ่ง คือ มาราธอน รับ 2,000 คน ฮาล์ฟ รับ 3,000 คน มินิ รับ 7,000 คน

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

จุดปล่อยตัวและเส้นชัย :
1. ประเภทมาราธอน ฮาล์ฟ และมินิ อยู่ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2. ประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ อยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลาปล่อยตัว /จำนวนที่รับสมัคร/ เวลาที่กำหนด เพื่อมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล

ประเภทแข่งขัน
จำนวนที่รับสมัคร     เริ่มเวลา     เวลา Cutoff    
จำกัดเวลา
มาราธอน
42.195 กม.     2,000 คน     04:15 น.     11:15 น.     7 ชั่วโมง
ฮาล์ฟมาราธอน
21.10 กม.     3,000 คน     05:25 น.     08:55 น.     3 ชั่วโมง 30 นาที
มินิมาราธอน
11.55 กม.     7,000 คน     06:00 น.     07:45 น.     1 ชั่วโมง 45 นาที
เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
4.5 กม.     ไม่จำกัดจำนวน     08:00 น.     ไม่จำกัดเวลา     10,000 คนแรกที่เข้าเส้นชัยได้รับเหรียญ

ประเภทการแข่งขัน
มาราธอน (Marathon)  
ประเภททั่วไปและกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ (ชาย)
18-34 ปี / 35-39 ปี/ 40-44 ปี / 45-49 ปี/ 50-54 ปี / 55-59 ปี/ 60-64 ปี / 65 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุ (หญิง)
18-29 ปี / 30-39 ปี / 40-44 ปี / 45-49 ปี / 50-54 ปี / 55-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

ฮาล์ฟ มาราธอน (Half Marathon)  
ประเภททั่วไปและกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ (ชาย)
16-29 ปี  / 30-34 ปี /35-39 ปี / 40-44 ปี / 45-49 ปี / 50-54 ปี / 55-59 ปี / 60-64 ปี / 65 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุ (หญิง)
16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-44 ปี / 45-49 ปี / 50-54 ปี / 55-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

มินิ มาราธอน (Mini Marathon)  
ประเภททั่วไปและกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ (ชาย)
12-13 ปี / 14-15 ปี / 16-17 ปี / 18-19 ปี / 20-24 ปี / 25-29 ปี / 30-34 ปี / 35-39 ปี / 40-44 ปี /  45-49 ปี / 50-54 ปี / 55-59 ปี / 60-64 ปี / 65 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุ (หญิง)
12-13 ปี / 14-15 ปี / 16-19 ปี / 20-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (WALK & FUN RUN) ไม่จำกัดอายุ

www.khonkaenmarathon.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4320 2388-9


Top