ตราดอร่อยสะงาดสะเงย เลยฮิ ( ชิวชิมช้อปอาหารถิ่นตราด )

23 มีนาคม 2562 - 27 มีนาคม 2562

สถานที่จัดงาน

สนามหลวง หน้าศาลากลาง จังหวัดตราด

รายละเอียด

ภายในงานมีการจัดแสดงร้านค้าอาหารถิ่นจากชุมขนต่างๆ ให้มาเลือก ชิม ช้อป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานตราด โทรศัพท์ 0 3959 7259-60


Top